Separation och skilsmässa

När man delar upp sin egendom efter ett äktenskap eller ett samboförhållande gör man en bodelning. Man har rätt att begära det upp till ett år efter att ett samboförhållande upphört. Efter ett äktenskap finns ingen absolut tidsgräns, det går därför att begära delning mer än tio år efter en skilsmässa.

Om man inte kan bevisa att man genomfört en bodelning kan man tvingas göra en ny, med nya aktuella värden. Därför är det viktigt att ha ett skriftligt bodelningsavtal. Utan avtal kan den som behåller sin fastighet normalt sett inte sälja eller belåna den utan den tidigare makens medgivande, vilket ibland kan bli mycket problematiskt.

En bodelning utlöser inte skatt när äganderätt ändras. Man talar i vardagligt språk om att ”köpa ut varandra ur bostaden”. Vad man vanligen menar är att överlåtelsen ska ske genom bodelning eftersom det är bättre ur skattesynpunkt. Det är normalt sett sämre att ta över bostad genom köp eftersom det kan lösa ut såväl latenta kapitalvinstskatter som stämpelskatt. Dessutom är det så att möjligheterna för bodelning ska uttömmas innan det kan bli möjligt för en part att kräva försäljning.

Vi åtar oss att gå igenom parternas förutsättningar och upprättar sen de avtal som behövs.

Kan parterna inte enas åtar vi oss uppdrag som bodelningsförrättare, vilket initieras av en ansökan till tingsrätt av någon av parterna. Inför bodelningsförrättaren presenterar parterna sina synpunkter och sin bevisning och därefter fattas ett formellt beslut av bodelningsförrättaren. Beslutet kan överklagas till tingsrätt.

Mer om skilsmässa på  Domstolsverkets hemsida