Övrig familjerätt

Den ekonomiska familjerätten är komplex och kräver ofta sakkunskap för att begränsa risken för tvister i framtiden. Att dokumentera gåvor eller lån till barn på rätt sätt kan exempelvis vara en enkel åtgärd för att undvika en framtida arvstvist.

Att gåvor till barn av olika slag ska uppfattas som rättvisa kräver ofta att hela familjen deltar i överlåtelserna och att man gemensamt räknar på latenta skatter och diskuterar villkoren för det som ska överlåtas. På så sätt kan man ge sina barn en gemensam insikt i överlåtelsen och ge dem svar på alla frågor.

Att skapa en sådan trygg plattform är kanske det viktigaste en förälder kan göra för att barnen ska bibehålla sina goda relationer även efter det att föräldrarna gått ur tiden.