Ge bort

Det sägs att den största gåvan är att ge. När givmildheten slår till är det bra att vara väl förberedd. Många typer av gåvor sker formlöst, t ex födelsedagspresenter eller gåvor av mindre värden, men i många fall behövs juridisk sakkunskap. Gåvoskatten är visserligen borttagen för gåvor sedan den 17 december 2004, men skatteeffekten av en gåva var bara en av många sidor som behöver belysas.

Många gånger vill en givare ställa upp villkor som skall gälla för en gåva. Det kan röra sig om inskränkningar i gåvotagarens förfoganderätt över gåvan eller att givaren själv vill förbehålla sig rättigheter/inflytande även efter att gåvan är given. Att genom villkor om enskild egendom ge gåvotagare ett skydd av gåvan vid en eventuell skilsmässa är idag ett vanligt inslag i gåvobrev. Därutöver uppstår ibland rena rättvisefrågor om inte alla barnen får samma gåva – något som är nog så viktigt att diskutera och reglera inom familjen.

Vid gåva av fast egendom kan ibland en givare få betalt från gåvotagaren för gåvan. Det är dock viktigt att beakta såväl stämpelskattelagen som inkomstskattelagen så att inte gåvan får oväntade skattekonsekvenser.

Även formella krav måste iakttagas för att gåvan skall vara giltig i alla lägen. Det gäller t ex vid gåva till make eller omyndigt barn. Ger du gåvor till eget barn kan också intressekonflikt uppstå om du som förälder både är givare och mottagare (för det omyndiga barnets räkning) på en och samma gång. I ett sådant fall måste en god man utses för att ta emot gåvan för barnets räkning.

Vi upprättar handlingar som uppfyller givarens, gåvotagarens och lagens krav.