Bouppteckning

När en person avlider skall en bouppteckning upprättas. En bouppteckning tjänar många syften. Det är först och främst en redogörelse över de tillgångar och skulder som en avliden efterlämnar.

Är den avlidne gift skall i de flesta fall även en efterlevande makes tillgångar och skulder redovisas i bouppteckningen. Dessa uppgifter har stor betydelse vid beräkning av efterarv och det är därför i många fall särskilt viktigt att detta sker med hjälp av sakkunnig.

En bouppteckning är också en identitetshandling eftersom den utvisar vilka personer som skall ärva och därmed har rätt att bestämma över dödsboet.

Bouppteckningens funktion som beskattningsinstrument upphörde den 17 december 2004.

Mer om bouppteckning på Skatteverket