Gifta sig

Många väljer att ta kärleken till en ny dimension genom att gifta sig. Att gifta sig är egentligen ett löfte till varandra att den dagen äktenskapet avslutats skall all egendom delas lika – oavsett vem av makarna som äger den.

Att gifta sig innebär inte att makars egendom helt plötsligt ägs gemensamt. Rent känslomässigt kan ett giftermål säkert kännas som att två blir en men det gäller varken äganderätt till egendom eller ansvar för skulder. Makar har en latent rätt – giftorätt – att erhålla hälften av varandras nettobehållning först när äktenskapet upphör och bodelning skall ske.

Eftersom alla äktenskap förr eller senare upphör – genom separation eller dödsfall – är hälftendelningen ett faktum som alla gifta ställs inför. I många fall känns det som det mest naturliga i världen att dela lika, ibland inte.

Går parterna in i äktenskapet med vitt skilda ekonomiska förutsättningar är det kanske inte lämpligt att en hälftendelning sker. Alla har sina högst personliga skäl till varför en delning inte skall äga rum.