Frågor & Svar

Här har vi samlat några viktiga och vanligt förekommande frågor och vi inleder med kanske den viktigaste;

”Hur många äktenskap och samboförhållanden upphör?”
– Svaret är 100 %. Antingen separerar parterna eller så dör den ena parten. Behovet av att reglera familjerättsliga frågor är därför stort.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för ett personligt möte.


1. ”Min man har barn sedan tidigare – ärver jag honom?”
– Nej, inte utan testamente.


2. ”Vi är gifta med gemensamma barn – behöver vi skriva testamente?”
– Ja, om ni vill att arvet efter er blir barnens enskilda egendom. För att ärva varandra behöver ni inte testamentet, eftersom lagen ser till att det blir så.


3. ”Om min man dör – har hans särkullbarn rätt till laglott då?”
– Ja, men bara om det finns ett testamente. Om det inte finns får de hela sin arvslott. Någon arvsrätt för efterlevande make finns då inte. Automatisk arvsrätt utan testamente förutsätter att den avlidne efterlämnar gemensamma barn eller inga barn alls.


4. ”Vi har skrivit äktenskapsförord – vem ärver vår enskilda egendom?”
– Egendomen ärvs precis som annan egendom. Det betyder att om två makar har arvsrätt efter varandra så ärver de även varandras enskilda egendom.


5. ”Nu när arvsskatten är borta – varför måste man fortfarande göra en bouppteckning?”
– Bouppteckningens grundläggande funktion finns fortfarande kvar. Den är bl a en id-handling för dödsboet och har stor juridisk betydelse i andra sammanhang.


6. ”Måste man skriva äktenskapsförord innan man gifter sig?”
– Nej, bara om det är ett villkor för att våga gifta sig. Äktenskapsförord kan först registreras in när man är gift. Handlingen är ett förord till den bodelning som avslutar äktenskapet – inte äktenskapet i sig.


7. ”Vi är sambor – ärver vi varandra?”
– Nej, inte utan testamente.


8. ”Jag har lagt mer pengar i lägenheten än min sambo – får jag tillbaka mina pengar om vi separerar?”
– Det kan du inte vara säker på. Om din sambo begär bodelning blir det normalt en hälftendelning av värdet oavsett hur ni äger bostaden. Du behöver ett samboavtal och kanske också ett skuldebrev.


9. ”Jag har lagt mer pengar i lägenheten än min sambo – räcker det att vi skrivit en revers mellan oss?”
– Nej, bodelningsreglerna i sambolagen halverar effekten av reversen.


10. ”Jag och min sambo äger bostaden tillsammans. Han har stora skulder som överstiger hans tillgångar. Behöver vi skriva något?”
– Ja, skuldtäckningsreglerna i sambolagen kan ställa till det för dig.


Informationen på hemsidan ersätter inte professionell rådgivning och lämnas enbart i informationssyfte. Innehållet kan inte betraktas som uttömmande.
Lilliebjelke Advokatbyrå ansvarar inte för skador, förluster eller kostnader som direkt eller indirekt uppstått efter tillämpning av informationen.