Stockholm Lillebjelke Advokatbyrå

"Vi behöver någon som kan ta hand om ett dödsbo.
Kan du bli boutredningsman?"

Stockholm Lillebjelke Advokatbyrå

"Kan jag skriva mitt testamente själv?"

Stockholm Lillebjelke Advokatbyrå

"Jag behöver förstå min ekonomiska och juridiska situation inför min skilsmässa. Gäller verkligen äktenskapsförordet som vi skrev 2001?"

Stockholm Lillebjelke Advokatbyrå

"Min mormor har gått bort och vi inser att
hennes man har tömt hennes konton.
Hur kan vi få ut vårt arv?"

Stockholm Lillebjelke Advokatbyrå

"Min mamma har blivit dement.
Jag misstänker att min syster har fått en del pengar de sista åren.
Vad kan jag göra i detta skede?"

Stockholm Lillebjelke Advokatbyrå

"Jag har lånat ut pengar till min son och hans fru och nu ska de skiljas.
Jag äger dessutom 10 % av deras villa. Hur löser man detta?"

Att anlita en advokat

Som ledamot av Sveriges Advokatsamfund följer en advokat Advokatsamfundets etiska regler. Regelverket är omfattande men ett par centrala punkter är att en advokat har tystnadsplikt och sätter i alla lägen lojaliteten till klienten främst.

Kvalificerad rådgivning

Louise Lilliebjelke är sen drygt 20 år helt specialiserad på arvstvister, bodelningar och övrig familjerätt. Louise åtar sig både uppdrag som ombud och erhåller även regelbundet uppdrag av tingsrätterna. Louise åtar sig också uppdrag gällande fastighetstvister och fordringstvister.

En första kontakt

Välkommen att ringa direkt till advokat Louise Lilliebjelke och presentera ditt ärende. Detta kortare samtal är avgiftsfritt. Kostnaden för ett första timslångt möte där vi sen går igenom ärendet mer noga arvoderas med 2.800 kr. Du får självfallet hjälp att efterforska möjligheten att erhålla rättsskydd eller rättshjälp.