Att anlita en advokat

Som ledamot av Sveriges Advokatsamfund följer en advokat Advokatsamfundets etiska regler. Regelverket är omfattande men ett par centrala punkter är att en advokat har tystnadsplikt och sätter i alla lägen lojaliteten till klienten främst.

Kvalificerad rådgivning

Louise Lilliebjelke är sen nära 20 år helt specialiserad på arvstvister, bodelningar och övrig familjerätt. Louise åtar sig både uppdrag som ombud och erhåller även regelbundet uppdrag av tingsrätterna och Allmänna Arvsfonden. Louise åtar sig också uppdrag gällande fastighetstvister och fordringstvister.

En första kontakt

Välkommen att ringa direkt till advokat Louise Lilliebjelke och presentera ditt ärende. Kostnaden för ett första timslångt möte där vi sen går igenom ärendet mer noga arvoderas med 2.500 kr. Du får självfallet hjälp att efterforska möjligheten att erhålla rättsskydd eller rättshjälp.

Nyheter

2021-01-21 Under tider som dessa drivs verksamheten som vanligt. Välkommen att kontakta mig med era frågor om ekonomisk familjerätt.