Att anlita en advokat

Som ledamot av Sveriges Advokatsamfund följer en advokat Advokatsamfundets etiska regler. Regelverket är omfattande men ett par centrala punkter är att en advokat har tystnadsplikt och sätter i alla lägen lojaliteten till klienten främst.

Kvalificerad rådgivning

Louise Lilliebjelke är sen nära 20 år helt specialiserad på arvstvister, bodelningar och övrig familjerätt. Louise åtar sig både uppdrag som ombud och erhåller även regelbundet uppdrag av tingsrätterna och Allmänna Arvsfonden. Louise åtar sig också uppdrag gällande fastighetstvister och fordringstvister.

En första kontakt

Välkommen att ringa direkt till advokat Louise Lilliebjelke och presentera ditt ärende. Kostnaden för ett första timslångt möte där vi sen går igenom ärendet mer noga arvoderas med 2.500 kr. Du får självfallet hjälp att efterforska möjligheten att erhålla rättsskydd eller rättshjälp.

Nyheter

2019-12-16 Lilliebjelke Advokatbyrå önskar alla klienter en riktigt God Jul genom en gåva om 10.000 kr till organisationen The Ocean Clean Up, som under ledning av nu 24-åriga Boyan Slat har påbörjat städning av våra vackra hav. Läs mer här om deras fantastiska verksamhet https://theoceancleanup.com/ 

2019-07-02 Kontoret är nu flyttat till Nybrogatan 34. Louise Lilliebjelke tar emot nya klienter från 12 augusti, och nås under sommaren sporadiskt på mail och telefon. Välkommen!

 

Advokat Louise Lilliebjelke bildar Lilliebjelke Advokatbyrå och verksamheten flyttar den 1 juli 2019 till Nybrogatan Business Center på Nybrogatan 34 i Stockholm. Varmt välkomna alla nya och gamla klienter!