Arvsrätt

Arvsrätt är byråns huvudsakliga verksamhetsområde.

Vi har många års samlad erfarenhet i många olika typer av ärenden som rör arv och andra familjerelaterade frågor. Vi arbetar som ombud för klienter i ärenden som rör exempelvis tvister kring testamenten, förskottsgåvor till barn, efterlevande makes bodelningsrätt i förhållande till särkullbarn.

Vi bistår också som med upprättande av bouppteckningar och arvskiften i dödsbon som inte är tvistiga. Vi förordnas regelbundet till boutredningsman av tingsrätterna vilket innebär att vi förvaltar och avvecklar mindre eller större dödsbon där delägarna av någon anledning inte kan eller vill göra det själva.

Vi ger också förebyggande rådgivning och upprättar handlingar såsom testamenten, äktenskapsförord och samboavtal, samt handlingar vid gåvor inom familjen.