Bodelning under äktenskapet

Ibland vill makar redan under äktenskapet ändra på ägarförhållanden gällande tillgångar och skulder. Det sker genom bodelning under pågående äktenskap. Det är ofta ett ekonomiskt fördelaktigt sätt att överföra egendom mellan makar utan att skatteplikt utlöses.

Fr o m den 1 januari 2008 gäller dock att tidigare uppskjutna kapitalvinster för privatbostad faller ut till beskattning om andelen i den nya bostaden blir föremål för bodelning under pågående äktenskap.