Flytta ihop

Två människor finner varandra och bestämmer sig för att flytta ihop. Mer än så behövs inte för att Sambolagen skall börja gälla.

Vad innebär Sambolagen?

I princip säger Sambolagen att bostad och bohag som någon av parterna skaffar i syfte att det ska brukas gemensamt ska delas lika i händelse av separation eller dödsfall. Det spelar alltså ingen roll vem som betalat för bostaden eller bohaget – det delas lika om en av parterna begär det. Detta kan innebära stora ekonomiska konsekvenser.

Genom ett samboavtal avtalar parterna bort rätten till häftendelning, och varje part får behålla sin andel i bostad och bohag vid en separation. Ibland behöver ett samboavtal kombineras med en revers om ni lånat ut pengar till varandra vid bostadsköpet eller ska ansvara för bolånen på ett annat sätt än hälften vardera.

Ibland kan studielån eller andra lån som inte har med bostaden att göra, påverka en sambobodelning negativt för den part som inte har dessa lån.