Äktenskapsförord

Att gifta sig är ett avtal om att dela lika när äktenskapet tar slut. Ett avsteg från hälftendelningsprincipen mellan makar görs genom ett äktenskapsförord. Om äktenskapsförordet är en förutsättning för att man ska våga gifta sig är det att rekommendera att det undertecknas före äktenskapet.

Man kan ändra ett äktenskapsförord hur många gånger som helst under äktenskapet. Kanske väljer man att avtala om en stor del s k enskild egendom i början av ett äktenskap för att sedan efter flera års äktenskap successivt avtala om en större del giftorättsgemenskap genom ett nytt äktenskapsförord.

Ordet förord tar alltså inte sikte på äktenskapet i sig utan är det förord till den bodelning som normalt sett alltid avslutar ett äktenskap.